Kvalitativní metody matematické analýzy
UMB-570


Základní informace o kurzu