RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.

Ústav matematiky
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31
37005 České Budějovice

Tel: 38777 2326 (vnitřní linka 2326)
E-mail: jkalova(at)prf.jcu.cz
Kancelář: místnost číslo 207, kolej K3, druhé patro