RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.

Ústav matematiky a biomatematiky
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31
37005 České Budějovice

Tel: 387 775 293 (vnitřní linka 2326)
E-mail: jkalova(at)prf.jcu.cz
Kancelář: místnost číslo 211, stará budova, druhé patro