doc. Ing. Luděk Berec, Dr.

Ústav matematiky a biomatematiky
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31
37005 České Budějovice

Tel: 387 775 293 (vnitřní linka 5293)
E-mail: ludek.berec(at)prf.jcu.cz
Kancelář: místnost číslo 215, stará budova, druhé patro

Curriculum vitae

Výuka

Matematická analýza I (UMB564)
Teoretická epidemiologie a parazitologie (UMB579)
Simulační modelování (UMB578)
Matematické modelování v ekologii, epidemiologii a evoluci (M9202, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno)
Výzkum

Matematické modelování v ekologii, epidemiologii a evoluční biologii - více zde

Publikace